PAS OP !

Een bericht van buurtbewoner Remco, werkzaam bij de politie Amsterdam:

Vandaag 3 juli rond 16.30 uur zag ik dat een Ford transit met Engels kenteken in de Louis Armstrongstraat stond. Buiten de auto zag ik 4 mannen staan die bij een buurtbewoner hadden aangebeld. Later vroeg ik de bewoner wat de mannen wilden. Het bleek dat ze voor € 300 het dak wilden reinigen. De bewoner vertrouwde het niet en dat klopt, want dit zijn oplichters die in heel Amsterdam actief zijn. Het kenteken heb ik niet. Als je op het aanbod ingaat kost het je duizenden euro's.


Heeft u meer informatie, graag mailen naar het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


U bent dus gewaarschuwd !

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antwoord van de gemeente op de vraag van het bestuur naar de recente bomenkap aan de Sloterweg:

"Aan de Sloterweg is op het voormalige terrein van de politieschool een nieuwbouwlocatie gerealiseerd. Deze nieuwe woningen dienen te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen waaronder de riolering. Voor de aanleg van deze riolering heeft Waternet meerdere tracé voorstellen ingediend. In overleg is voor het meest gunstige tracé gekozen. Schade aan het openbaar groen was helaas onvermijdelijk. Voor de gerooide bomen is een herplant-plicht opgelegd. Na afronding van de werkzaamheden zal de kruidenvegetatie tussen de solitaire heesters vanzelf terugkeren."

 

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken. Vanaf 1 oktober 2016 moesten de WOZ-waarden van de woningen in alle 390 Nederlandse gemeenten openbaar zijn en te raadplegen via een WOZ-viewer. Veel gemeenten liepen achter maar inmiddels zijn voor onze wijk de WOZ waarden vanaf 1-1-2015 te raadplegen.

https://www.wozwaardeloket.nl

Gebruiksaanwijzing: Tik linksboven bij Locatie de postcode in en klik op “zoeken”.
Klik op de betreffende woning; rechts komen de gegevens.

Op 6 maart 2017 zal de Vereniging Park Haagseweg haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) houden, evenals vorig jaar in de 'Grote Zaal' van Radion, waar ook onze 25-jarige jubileumborrel werd gehouden. Voordien zal o.a. hier op de website ook de agenda voor die vergadering nog gepubliceerd worden." 

De agenda

 

Wij werden verrast met vele blijken van waardering die wij als bestuur mochten ontvangen na de presentatie van ons jubileumboek op 3 september.

Op ons e-mailadres kwamen vele positieve berichten binnen over zowel de bijeenkomst als het herinneringsboek. En ook op straat werden wij regelmatig aangesproken op ons feestje in Radion.

Daarnaast is door enkele bewoners het initiatief genomen een inzameling te starten waardoor wij ook nog een alcoholische- en chocolade-attentie mochten ontvangen. Hartelijk dank voor deze onverwachte en aangename geste en alle andere blijken van waardering.