Op zaterdag 30 september organiseert de Vereniging Park Haagseweg, samen met de feestcommissie, weer een buurtfeest. Het feest is voor alle bewoners van Park Haagseweg (van 0 tot 100 jaar!) en de toegang is gratis.

Vind je het leuk om je buurtbewoners te ontmoeten? Hou je van spelletjes? Wil je leren dansen, voetballen, trommelen of sjoelen? En heb je zin in een hapje en een drankje met leuke muziek? Ja? Dan zou ik zeggen: kom naar het buurtfeest!

Programma

Middagprogramma

Vanaf 15:30 uur: op en om het voetbalveldje midden in de wijk

 • Levend Stratego
 • Trommelworkshop
 • Voetbalclinic
 • Dansworkshop
 • Kijk in de wijk (‘gluren bij de buren’)
 • Introductieles bootcamp
 • Schminken
Avondprogramma

Vanaf 17:00 uur: Radion (oude ACTA-gebouw, Louwesweg 1)

 • Fotocollage Park Haagseweg door de jaren heen op een groot scherm
 • Springkussen voor de kinderen
 • Verzoekplaten – neem de LP mee die je graag wil horen
 • Sjoelen
 • En natuurlijk een borrel, een hapje en muziek

Meld je aan!

Ook zin om te komen? Stuur een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Vermeld daarin je naam en je adres en geef aan met hoeveel personen je komt en of je lid bent van de Vereniging Park Haagseweg.

 

Noot: het buurtfeest is gratis en is voor alle bewoners van Park Haagseweg.

PAS OP !

Een bericht van buurtbewoner Remco, werkzaam bij de politie Amsterdam:

Vandaag 3 juli rond 16.30 uur zag ik dat een Ford transit met Engels kenteken in de Louis Armstrongstraat stond. Buiten de auto zag ik 4 mannen staan die bij een buurtbewoner hadden aangebeld. Later vroeg ik de bewoner wat de mannen wilden. Het bleek dat ze voor € 300 het dak wilden reinigen. De bewoner vertrouwde het niet en dat klopt, want dit zijn oplichters die in heel Amsterdam actief zijn. Het kenteken heb ik niet. Als je op het aanbod ingaat kost het je duizenden euro's.


Heeft u meer informatie, graag mailen naar het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


U bent dus gewaarschuwd !

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antwoord van de gemeente op de vraag van het bestuur naar de recente bomenkap aan de Sloterweg:

"Aan de Sloterweg is op het voormalige terrein van de politieschool een nieuwbouwlocatie gerealiseerd. Deze nieuwe woningen dienen te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen waaronder de riolering. Voor de aanleg van deze riolering heeft Waternet meerdere tracé voorstellen ingediend. In overleg is voor het meest gunstige tracé gekozen. Schade aan het openbaar groen was helaas onvermijdelijk. Voor de gerooide bomen is een herplant-plicht opgelegd. Na afronding van de werkzaamheden zal de kruidenvegetatie tussen de solitaire heesters vanzelf terugkeren."

 

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken. Vanaf 1 oktober 2016 moesten de WOZ-waarden van de woningen in alle 390 Nederlandse gemeenten openbaar zijn en te raadplegen via een WOZ-viewer. Veel gemeenten liepen achter maar inmiddels zijn voor onze wijk de WOZ waarden vanaf 1-1-2015 te raadplegen.

https://www.wozwaardeloket.nl

Gebruiksaanwijzing: Tik linksboven bij Locatie de postcode in en klik op “zoeken”.
Klik op de betreffende woning; rechts komen de gegevens.

Op 6 maart 2017 zal de Vereniging Park Haagseweg haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) houden, evenals vorig jaar in de 'Grote Zaal' van Radion, waar ook onze 25-jarige jubileumborrel werd gehouden. Voordien zal o.a. hier op de website ook de agenda voor die vergadering nog gepubliceerd worden." 

De agenda