De wethouder van Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, Sharon Dijksma, schreef eind juni een brief over betaald parkeren in Nieuw-West aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West. Daarin staat dat, als het aan B&W van Amsterdam ligt, betaald parkeren in elk geval tot half 2021 buiten Park Haagseweg blijft. Download hier de hele brief: Beantwoording advies DB NW parkeren Nieuw-West (zie vooral pagina 3).

Waarschijnlijk zal de Westerpost hier volgende week een artikel aan wijden. Wij zullen na de zomervakantie in onze nieuwsbrief verslag doen van de ontwikkelingen.

Ook bij AT5 is hier iets over te lezen: https://www.at5.nl/artikelen/203041/stadsbestuur-wil-blauwe-zones-in-osdorp-slotervaart-en-sloten-behouden

Wij hebben als bewonersvereniging Park Haagseweg begin december 2019 de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West de uitslag van de enquête in onze wijk over het afschaffen van de blauwe zone toegestuurd. In antwoord daarop ontvingen wij een brief, waarin het stadsdeel aangeeft met de bewoners van onze wijk in gesprek te willen. Lees de brief.

Wij zijn daar natuurlijk blij mee. In ons antwoord hebben wij erop gewezen dat wij hier begin juni 2019 in onze Zienswijze bij de behandeling van de Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West al om gevraagd hadden. Samengevat vinden wij het een goed idee wanneer het stadsdeel in haar rol van ‘ogen en oren’ van het gemeentebestuur met de bewoners van onze wijk in een openbare bijeenkomst in gesprek gaat. Vooral ook omdat er blijkens de enquête grote onvrede in de wijk bestaat over het handelen van het stadsdeelbestuur en datzelfde bestuur in de brief al aangeeft zich niet in dat beeld te herkennen. Als bewonersvereniging willen we graag meedenken over de inhoud van deze bijeenkomst. Zie voor deze brief hier.

Op 11 februari stuurde de gemeente onderstaande bewonersbrief naar alle bewoners van de Jazzbuurt.

Op dinsdag 25 februari a.s. is er van 19.00 tot 21.00 in Radion een bijeenkomst waar wij als bewoners mogen meedenken over de plannen voor het Schinkelkwartier. Dit is het hele gebied om ons heen: bedrijventerrein Schinkelhaven, voormalig sportpark Riekerhaven, de Riekerzone, het Rieker Business Park en het medisch cluster (waar het voormalige MC Slotervaart zich bevindt).

Zoals als eerder in onze nieuwsbrieven vermeld, wil de gemeente wil het Schinkelkwartier veranderen van een geïsoleerd werkgebied in een levendige stadswijk. Nu wil de gemeente ons graag vertellen over de plannen.

Read more ...