Vrijdag 11 maart is het Sint-Maarten. Verzamelen om 17.30 uur voor de Count Basiestraat 8. Een lekker kopje soep, choco en Glühwein staan klaar. Daarna gaan de kinderen met de lampionnen langs de deuren. Als u een lichtje of een kaarsje bij de deur aansteekt, dan weten de kinderen dat ze welkom zijn.

Wij werden verrast met vele blijken van waardering die wij als bestuur mochten ontvangen na de presentatie van ons jubileumboek op 3 september.

Op ons e-mail adres kwamen vele positieve berichten binnen over zowel de bijeenkomst als het herinneringsboek. En ook op straat werden wij regelmatig aangesproken op ons feestje in Radion.

Daarnaast is door enkele bewoners het initiatief genomen een inzameling te starten waardoor wij ook nog een alcoholische- en chocolade attentie mochten ontvangen. Hartelijk dank voor deze onverwachte en aangename geste en alle andere blijken van waardering.

Uitnodiging aan de leden van de Vereniging Park Haagseweg

________________________________________

Het is deze zomer 25 jaar geleden dat de eerste bewoners hun nieuwe huizen betrokken in onze, toen nog, nieuwbouwwijk. Park Haagseweg was een feit! Hoe zag het er destijds uit, wat is er veranderd sinds die tijd en hoe staan we er nu voor?
Wij blikken hierop terug op zaterdag 3 september 2016 van 17.00 tot 19.00 uur bij Café Radion (voormalig ACTA-gebouw) en hopen van harte dat u als lid van de Vereniging Park Haagseweg hierbij aanwezig zult zijn. Dit doen wij dan samen onder het genot van hapjes en een drankje, maar ook zijn uitgenodigd Achmed Baâdoud, voorzitter van de Bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West en de toenmalige project-architect van Mecanoo, Henk Döll.

Eindelijk, er is weer gras! Op 19 mei is het gras vrijgegeven zodat er weer gevoetbald kan worden. Compliment aan de jeugd dat ze het geduld heeft kunnen opbrengen om te wachten, TOP!!

Op maandag 7 maart van 20.00 - 22.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging Park Haagseweg. De vergadering vindt dit keer plaats in RADION dat gevestigd is in de laagbouw van het ACTA-gebouw (Louwesweg 1). De concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van 2015 kunt u hier downloaden. Voor de agenda: klik op 'read more'.