Sinds 20 mei is het Afvalpunt op de Henk Sneevlietweg 22 (vlak voor het metrostation als je vanuit onze wijk komt) bij wijze van proef elke zondag van 10.00 uur tot 16.00 uur geopend. Het is voor de gemeente een test om te kijken of het rendabel is om nog een afvalpunt op zondag te openen. 

De medewerkers van het Afvalpunt kunnen bezoekers vragen naar een identiteitsbewijs. Het is daarom belangrijk om altijd een identiteitsbewijs mee te nemen bij een bezoek aan een Afvalpunt. Als uw identiteitsbewijs niet door de gemeente Amsterdam is uitgegeven, moet u kunnen aantonen dat u wel in Amsterdam woont.

ALV Park Haagseweg
Dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur
Grote zaal
 in Radion

Interesse in het wel en wee van Park Haagseweg en de vereniging? Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering!

Nog geen lid? Word lid voor maar 10 euro per jaar!

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring verslag vorige ALV (download het verslag)
 4. Jaarverslag van de voorzitter
 5. Financiën:
  a. Jaarverslag penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Benoeming kascommissie 2018
  d. Begroting en contributie 2018
 6. Activiteitencommissie: buurtfeest, paaseieren zoeken en Sint Maarten
 7. Actuele onderwerpen PHw:
  a. Veiligheid: buurtapp en inbraakpreventie
  b. Voorkomen van dakopbouwen in de wijk
  c. Bestemmingswijziging voormalige IBM-gebouw
  d. Werkzaamheden Sloterweg
 8. Voorstellen kandidaten voor bestuursfuncties
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Bestuurswisseling
 12. Sluiting en afscheidsborrel oud-bestuursleden

Van onze gebiedsmakelaar hebben wij de volgende twee berichten ontvangen:


Inspiratiebijeenkomst over Nieuwe Meer en Oeverlanden op 13 maart

Onder de titel Groot-Amsterdamse Bos is in opdracht van de gemeente Amsterdam door verschillende werkgroepen gewerkt aan het inventariseren van ideeën en toekomstbeelden voor het gebied Nieuwe Meer en Oeverlanden.
In het gebied is gekeken naar mogelijk interessante invullingen voor sport en recreatie, cultuur, natuur en wonen en werken. De gemeente wil graag de uitkomsten hiervan presenteren en nodigt buurtbewoners uit om hun eigen ideeën in te brengen voor het gebied en aan te geven hoe zij het gebied waarderen en wat er beter zou moeten.

De avond vindt plaats op dinsdag 13 maart a.s. vanaf 19.30 uur in B. Amsterdam aan de Johan Huizingalaan 763-a. Aanmelden is verplicht, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Meer informatie: www.amsterdam.nl/projecten/grootamsterdamsebos

Bekijk de volledige uitnodiging


Doe mee met de Landelijke Opschoondag op 24 maart

Op zaterdag 24 maart is de Landelijke Opschoondag. Bewoners, verenigingen, ondernemingen, corporaties, etcetera in het hele land gaan dan gezamenlijk zwerfafval prikken. Moe van zwerfafval? Kom samen met andere bewoners zwerfvuil prikken in de wijk. De gemeente Amsterdam voorziet ons van prikmateriaal, een vuilniswagentje, koffie en een gevulde koek en helpt zelf ook mee prikken. Aanmelden kan bij het bestuur: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zie voor meer informatie: www.supportervanschoon.nl.

Recent hebben zich een paar inbraken voorgedaan in onze wijk. Daarnaast zijn ook pogingen gedaan om binnen te komen. De buurtvereniging is bij deze adressen nagegaan wat er precies is gebeurd en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Wij kunnen hierover het volgende melden:

Methode 1: Hierbij werd de zogenaamde “kerntrekmethode" gebruikt. Met een soort kurkentrekker wordt een schroef in de cilinder van een deurslot gedraaid waarna de cilinder naar buiten wordt getrokken.

Oplossing: Anti-kerntrekbeslag monteren.

Methode 2: Forceren keukenraam. Het keukenraam werd met een stevige schroevendraaier of koevoet op de vergrendelingspunten aan de sluitkant geforceerd. Dit is niet alleen een brute methode, maar ook brutaal. Je bent immers in zicht van iedereen die langsloopt of van de overburen die uit het raam kijken.

Oplossing: Secustrip aanbrengen. Een secustrip zit al met dezelfde reden op veel buitendeuren, maar is nu blijkbaar ook nodig op onze keukenramen.

Laten aanbrengen?

Een paar jaar geleden is al voorlichting geweest vanuit de gemeente over de kerntrekmethode. Wij hebben hier toen ook aandacht aan besteed. Aanwezig was toen ook de firma Enorm, Burgemeester De Vlugtlaan 29-31 (nu PartsNL Amsterdam). Deze firma kunnen wij aanraden voor het laten aanbrengen van alle soorten beveiliging. Zij zijn telefonisch te bereiken op nr. 020 6131301. Hun beveiligingsmedewerker heet Raymond Berkhout.

Deze firma rekent de volgende prijzen incl. voorrijkosten en btw:

 • Levering en montage Secustrip plus op de opengaande kant van het keukenraam: € 105
 • Levering en montage Secustrip plus op de voordeur: € 135 (standaard situatie zonder aanpassing i.v.m. breder beslag)
 • Levering en montage kerntrekbeslag op de voordeur: € 130 – 175 (afhankelijk van het bestaande beslag)
 • Levering en montage Fuhr anti-inbraakbeslag (bijzetslot) aan de binnenkant: € 75

Deze prijzen gelden per artikel. Bij meer dan 1 artikel vervallen de voorrijkosten op de volgende artikelen.

Ook levering en montage op meer dan één adres kan nog een korting opleveren. Leden van onze vereniging kunnen daarom vóór het einde van de maand februari bij ons aangeven of zij bovengenoemde beveiliging willen laten aanbrengen. Men kan dan ook gelijk advies vragen over de beveiliging van schuiframen en schuifpui.

Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en geef aan wat u wilt, op welk adres en vermeld ook uw telefoonnummer. Het bestuur zal dan een en ander coördineren.

 

De aanvraag voor een eerste dakopbouw op een woning die niet aan de zuidkant van de Billie Holiday- of de Boy Edgarstraat ligt, is eind januari door onze gemeente afgewezen. De handtekeningenactie van de achterliggende buren heeft 235 ondertekende formulieren opgeleverd, waarbij niet eens alle bewoners van de wijk waren benaderd.

Technisch gezien waren aanvullende bezonningsstudies en architectonische argumenten, ondersteund door de architect van onze wijk, gronden voor deze afwijzing. De vergroting van het woongenot bij de aanvragers weegt ook niet op tegen de nadelen voor de direct omwonenden.

In dit traject is vanuit de Vereniging Park Haagseweg ook een brief uitgegaan naar de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening om dit soort aanvragen in de toekomst niet-ontvankelijk te verklaren.