Naar aanleiding van een aantal inbraken (en pogingen hiertoe) in de wijk rond de feestdagen, willen wij graag wat informatie en tips delen.

De wijkagent van Nieuw West Zuid, waar onze wijk onder valt, is Laura Engelsman. Zij is te bereiken per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch via het algemene politienummer 0900-8844. Meer informatie

Buurtapp

De PHw-buurtapp is in het leven geroepen om elkaar snel en accuraat te informeren over zaken die in de wijk plaatsvinden op het gebied van veiligheid en informatie. Ben je nog geen lid, wil je je partner of iemand anders uit de wijk aanmelden? Mail je voor- en achternaam, straatnaam en huisnummer en mobiele telefoonnummer naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Op 20 november jl. was er in het Dutch Design Hotel Artemis een bijeenkomst voor bewoners en werkenden in de directe omgeving van het voormalige IBM Dynatos-pand. Dit is het bakstenen pand op de hoek Sloterweg – Johan Huizingalaan, naast Hotel Artemis.

UPDATE 3 JANUARI 2018: Op 3 januari is het ontwerpbesluit gepubliceerd, zie Ontwerpbesluit omgevingsvergunning David Ricardostraat 2-4. Het is mogelijk hiertegen een zienswijze in te dienen. Let op: dit is géén bezwaar, de bezwaarperiode is nog niet ingegaan.

Eerder dit jaar is het pand gekocht door Ricardo Residences B.V., met als doel de inmiddels leeggekomen kantoorruimtes om te bouwen naar appartementen. Ricardo Residences, architectenbureau Van Wilsum van Loon, Landschapsarchitect Baljon en de gemeente Amsterdam waren op deze bijeenkomst om geïnteresseerden te informeren.

Twee van onze bestuursleden waren ook aanwezig en zijn het volgende te weten gekomen:

  • Er worden in totaal 365 huurappartementen van verschillende groottes gecreëerd in het gebouw. Omdat er al bij de bouw van het pand rekening mee is gehouden dat de functie ervan ooit zou veranderen (het zogenaamde ‘cradle to cradle’-concept), kan optimaal gebruik worden gemaakt van de basisopzet van het gebouw.
  • De bestaande installatieruimte op de laagbouw (zesde verdieping), wordt vervangen door een volwaardige woonverdieping. Ook bij de hoogbouw zullen de opbouwinstallaties op het dak worden verwijderd (dertiende verdieping) en zal deze verdieping worden vervangen door een volwaardige woonverdieping, met één extra laag eraan toegevoegd (de veertiende verdieping). Het gebouw zal hierdoor op de hoogbouw één verdieping hoger worden dan de nu aanwezige installatieverdieping. Uitgevoerde bezonningsstudies zouden uitwijzen dat deze verhoging niet zorgt voor minder zonuren in de tuinen van de huizen aan de Boy Edgarstraat of voor de bewoners van de flat aan de Duke Ellingtonstraat.
  • De vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente. Naar verwachting zijn de appartementen begin 2020 gereed, waarbij tegelijkertijd door de gemeente ook de openbare ruimte zal worden aangepast. Medio 2020 zal het hele project afgerond zijn.

Ontwerptekeningen van het pand vindt u onderaan dit nieuwsbericht (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel). Woont u in de buurt van het voormalige IBM Dynatos-pand en heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail naar bestuur@parkhaagseweg of spreek Henri Krop of Marloes de Jong aan.

    

 

    

Zie ook het vorige bericht hierover: Stand van zaken herinrichting groenstrook Sloterweg

Na de inspraakavond op 16 oktober jl. heeft De Alliantie alle wensen van de bewoners van de Billie Holidaystraat genoteerd met betrekking tot de herinrichting van de groenstrook bij de Sloterweg ter hoogte van de Billie Holidaystraat. 

De Alliantie heeft alle opmerkingen van de bewoners voorgelegd aan de gemeente Amsterdam (afdeling Beheer en Onderhoud), waaronder ook de bomen die maximaal 6 meter hoog worden. Helaas heeft de gemeente niet aan deze wens voldaan. Per brief heeft De Alliantie op 14 november aan de bewoners laten weten dat het oorspronkelijke type boom uit het ontwerpvoorstel niet zal veranderen (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel; het gaat om het gedeelte tussen het water en het fiets-/voetpad, de andere beplanting is al aanwezig). Bomen die niet groter worden dan 5 à 6 meter, zijn niet van het type boom dat gemeente Amsterdam langs de Sloterweg wenst. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er voorheen bomen stonden die veel hoger waren en kunnen worden dan het type boom dat nu gekozen is (een kleine variant van de els, met een ‘halfopen kroonstructuur en piramidaal kroonvorm’ in de woorden van De Alliantie).

Dit vinden wij natuurlijk erg jammer. Bovendien is het laatste argument van de gemeente geen sterk argument, aangezien de bewoners van het Billie Holidaystraat juist graag lagere bomen willen dan er stonden.

Op 16 oktober vond er in Manege De Ruif aan de Sloterweg een inspraakavond plaats over de herinrichting van de groenstrook aan de Sloterweg. Bewoners van de Billie Holidaystraat en het bestuur van de Vereniging Park Haagseweg waren hiervoor uitgenodigd door de Alliantie.

Op dit moment is de Sloterweg opgebroken ter hoogte van de Billie Holidaystraat en de manege. Eerder zijn al de bomen tegenover de Billie Holidaystraat gekapt. Dit alles heeft te maken met de aansluiting van de nieuwe wijk Route 1066 op de riolering. De weg zal nog tot ongeveer eind november afgesloten zijn. Daarna wordt begonnen met het planten van bomen en struiken.

Tijdens de inspraakavond heeft de Alliantie het voorlopige plan voor de herinrichting van de groenstrook getoond, waarop de bewoners konden reageren. Het plan is te zien in de afbeelding hieronder (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel); het gaat alleen om het gedeelte tussen het water en het fiets-/voetpad, de andere beplanting is al aanwezig. In het voorlopige plan worden onder andere aan het water achter de Billie Holidaystraat bomen geplant die 6 tot 10 meter hoog kunnen worden.

De aanwezige bewoners wilden met name hierover inspraak. Zij zijn bang dat zij met zulke hoge bomen geen zon in hun tuin hebben. Hun voorkeur gaat daarom uit naar bomen die maximaal 6 meter hoog worden. Deze wens is genoteerd. Andere suggesties van bewoners zijn ook genoteerd, zoals het uitbaggeren van de sloot achter de Billie Holidaystraat en het uitvoeren van een bezonningsstudie met verschillende boomhoogtes. De Alliantie neemt deze opmerkingen mee in het nieuwe plan, maar kan vanzelfsprekend geen beloftes doen.

Als er nieuwe informatie is, zal het bestuur dit laten weten.

PAS OP !

Een bericht van buurtbewoner Remco, werkzaam bij de politie Amsterdam:

Vandaag 3 juli rond 16.30 uur zag ik dat een Ford transit met Engels kenteken in de Louis Armstrongstraat stond. Buiten de auto zag ik 4 mannen staan die bij een buurtbewoner hadden aangebeld. Later vroeg ik de bewoner wat de mannen wilden. Het bleek dat ze voor € 300 het dak wilden reinigen. De bewoner vertrouwde het niet en dat klopt, want dit zijn oplichters die in heel Amsterdam actief zijn. Het kenteken heb ik niet. Als je op het aanbod ingaat kost het je duizenden euro's.


Heeft u meer informatie, graag mailen naar het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


U bent dus gewaarschuwd !

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.