Wij hebben als bewonersvereniging Park Haagseweg begin december 2019 de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West de uitslag van de enquête in onze wijk over het afschaffen van de blauwe zone toegestuurd. In antwoord daarop ontvingen wij een brief, waarin het stadsdeel aangeeft met de bewoners van onze wijk in gesprek te willen. Lees de brief.

Wij zijn daar natuurlijk blij mee. In ons antwoord hebben wij erop gewezen dat wij hier begin juni 2019 in onze Zienswijze bij de behandeling van de Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West al om gevraagd hadden. Samengevat vinden wij het een goed idee wanneer het stadsdeel in haar rol van ‘ogen en oren’ van het gemeentebestuur met de bewoners van onze wijk in een openbare bijeenkomst in gesprek gaat. Vooral ook omdat er blijkens de enquête grote onvrede in de wijk bestaat over het handelen van het stadsdeelbestuur en datzelfde bestuur in de brief al aangeeft zich niet in dat beeld te herkennen. Als bewonersvereniging willen we graag meedenken over de inhoud van deze bijeenkomst. Zie voor deze brief hier.

Op 11 februari stuurde de gemeente onderstaande bewonersbrief naar alle bewoners van de Jazzbuurt.

Op dinsdag 25 februari a.s. is er van 19.00 tot 21.00 in Radion een bijeenkomst waar wij als bewoners mogen meedenken over de plannen voor het Schinkelkwartier. Dit is het hele gebied om ons heen: bedrijventerrein Schinkelhaven, voormalig sportpark Riekerhaven, de Riekerzone, het Rieker Business Park en het medisch cluster (waar het voormalige MC Slotervaart zich bevindt).

Zoals als eerder in onze nieuwsbrieven vermeld, wil de gemeente wil het Schinkelkwartier veranderen van een geïsoleerd werkgebied in een levendige stadswijk. Nu wil de gemeente ons graag vertellen over de plannen.

Read more ...

Bekijk hier de volledige uitslag van de enquête onder bewoners van Park Haagseweg over het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren: Uitkomsten Enquête Betaald Parkeren Park Haagseweg

De belangrijkste resultaten:

  • In totaal hebben maar liefst 180 bewoners van Park Haagseweg de moeite genomen om de enquête over het betaald parkeren in de wijk te beantwoorden.
  • In totaal zijn 148 respondenten, 82,3%, (heel erg) tegen de geplande invoering van betaald parkeren in plaats van de blauwe zone in onze wijk.
  • Van de respondenten wil 21,2% zelf actie ondernemen om hun mening aan de gemeente kenbaar te maken. Daarvan wil 63,2% graag ondersteuning van de bewonersvereniging.
  • Naar aanleiding van de enquête hebben 7 respondenten zich aangemeld als nieuw lid van de Vereniging Park Haagseweg. Welkom!

Samenvattend kunnen we stellen dat het onderwerp heel erg leeft in onze wijk en dat de enquête succesvol is geweest.

Met een deel van de bewoners die hadden aangegeven actie te willen ondernemen, gaan we binnenkort om tafel om te bespreken wat we gezamenlijk kunnen doen.