Uit navraag bij de Alliantie en de sloper André Winkel blijkt dat het beton dat is vermalen tot puin geheel asbest-vrij is verklaard door een onafhankelijk bureau (AFR Services). Voor het verlenen van de vrijgaven (astbestvrij) is ook een ander bureau ingeschakeld dan het bureau dat voorafgaand aan de sloop de inventarisatie van de aanwezigheid van asbest heeft gemaakt (Search Ingenieursbureau). Dat is gedaan om mogelijke fraude te voorkomen. Er wordt dus streng gecontroleerd op het geheel asbestvrij maken van de politieschool. Weer een ander bedrijf heeft dagelijks monsters genomen van het vermalen betonpuin en certificaten verleend om het puin te leveren voor wegenbouw.

Het schone betonpuin wordt deels hergebruikt voor wegenbouw door Dura Vermeer. Een ander deel (de bergen die tegen het hek aanliggen) wordt straks gebruikt voor bouwwegen op het terrein van de politieschool. De verwachting is dat die bergen met puin er nog ongeveer 4 weken zullen liggen. Nu het veel gaat regenen zal er wel veel minder last zijn van verstuivingen.

In de Ben Websterstraat is bij één woning een trillingsmeter bevestigd. Aan het eind van elke dag controleren de slopers wat het effect is van de sloop van de kelder. De slooptechniek voor de kelder is inmiddels aangepast omdat de woningen aan de westkant van de wijk veel hinder ondervonden van trillingen.

Afgelopen week zijn bij alle woningen in een straal van 80 meter van de te slopen kelder vooropnames gemaakt door het bedrijf Quattro Expertise. Nog voor deze inspectie is bij één woning in de Ben Websterstraat al scheurtjes geconstateerd in de badkamer. We willen daarom inventariseren wie er nog meer schade heeft aan de woning. Er kan dan gezamenlijk worden optreden richting De Alliantie, het stadsdeel en de sloper.

De planning is dat de sloop van alle gebouwen is afgerond in week 51. Dan moet het terrein ook helemaal vrij zijn van bouwpuin.