Schrappen van een fietsdoorsteek naar Route 1066

In de afgelopen maanden hebben wij met De Alliantie en het stadsdeel overlegd over de doorsteken tussen het nieuw aan te leggen noord-zuid fietspad dat aansluit op de Sloterweg en onze wijk. Ondanks ons verzoek om deze doorsteken smal te houden (2 tot 2,5 meter) eist de centrale verkeerscommissie (die alle nieuwe fietspaden in Amsterdam toetst) dat deze doorsteken 3,5 meter breed moeten zijn. Dat betekent dat pal ten noorden en ten zuiden van de speeltuin (dus op nog geen 50 meter afstand van elkaar) er 2 plakken met asfalt komen van 2x3,5 meter breed. We waren niet gelukkig met deze uitkomst. 


De fietsdoorsteken - die in het verlengde liggen van de Wessel Ilckenstraat en de Charlie Parkerstraat - zijn veel te breed gezien de te verwachten geringe gebruiksintensiteit. De centrale verkeerscommissie heeft de doorsteken op een zuiver ambtelijke manier getoetst, zonder te kijken naar de context van het plan: twee doorsteken vlak bij elkaar en de te verwachten lage gebruiksintensiteit. Tegen de besluiten van deze verkeerscommissie is geen beroep mogelijk. Er zijn fietspalen gepland op het midden van de twee doorsteken zodat auto's geen gebruik gaan maken van het fietspad. Het definitieve plan is voor de vakantie vastgesteld door het stadsdeel Nieuw-West.
Omdat er nog kleine aanpassingen mogelijk zijn, hebben we overlegd met stadsdeelbestuurder Erik Bobeldijk. We hebben een laatste poging gedaan om de uitvoering van het plan te wijzigen. Er kan helaas geen smalle doorsteek van gemaakt worden omdat de verkeerscommissie het plan inmiddels heeft getoetst. We hebben met Bobeldijk een compromis bereikt dat één van de beide doorsteken wordt geschrapt (die in het verlengde van de Charlie Parkerstraat). Er hoeft dan één boom niet te worden gekapt en het scheelt 3,5 meter aan asfalt pal ten noorden van de speeltuin. Het stadsdeel gaat aan De Alliantie verzoeken om de noordelijke doorsteek te schrappen. De Alliantie heeft al aangegeven hier welwillend tegenover te staan.