Vrijdag 11 maart is het voetbalveld hersteld en gras ingezaaid. Deze week is het grasveld geëgaliseerd. Dit alles betekent dat het voetbalveld een tijd lang niet gebruikt kan worden. We hadden verwacht dat dit pas in april zou gaan gebeuren omdat het nu nog vrij koud is (met nachtvorst) om gras in te zaaien. Maar het zaaisel heeft nog geen water nodig. De gemeente heeft aan ons gevraagd om de communicatie met de bewoners te verzorgen. Daarom: willen alle ouders aan hun kinderen doorgeven dat ze voorlopig niet op het voetbalveld kunnen voetballen. Anders wordt het weer stuk gelopen en  ontstaat er geen nieuw grasveld. Het stadsdeel heeft aan ons doorgegeven dat de maanden april en mei nodig zijn voor het herstel van het gras en dat er dan nog niet op gevoetbald kan worden. Eind mei is nog ver weg voor de kinderen die van voetballen houden. We moeten geduld opbrengen om weer een goed grasveld te krijgen.