Antwoord van de gemeente op de vraag van het bestuur naar de recente bomenkap aan de Sloterweg:

"Aan de Sloterweg is op het voormalige terrein van de politieschool een nieuwbouwlocatie gerealiseerd. Deze nieuwe woningen dienen te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen waaronder de riolering. Voor de aanleg van deze riolering heeft Waternet meerdere tracé voorstellen ingediend. In overleg is voor het meest gunstige tracé gekozen. Schade aan het openbaar groen was helaas onvermijdelijk. Voor de gerooide bomen is een herplant-plicht opgelegd. Na afronding van de werkzaamheden zal de kruidenvegetatie tussen de solitaire heesters vanzelf terugkeren."

 

Add comment


Security code
Refresh