ALV Park Haagseweg
Dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur
Grote zaal
 in Radion

Interesse in het wel en wee van Park Haagseweg en de vereniging? Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering!

Nog geen lid? Word lid voor maar 10 euro per jaar!

De agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring verslag vorige ALV (download het verslag)
 4. Jaarverslag van de voorzitter
 5. Financiën:
  a. Jaarverslag penningmeester
  b. Verslag kascommissie
  c. Benoeming kascommissie 2018
  d. Begroting en contributie 2018
 6. Activiteitencommissie: buurtfeest, paaseieren zoeken en Sint Maarten
 7. Actuele onderwerpen PHw:
  a. Veiligheid: buurtapp en inbraakpreventie
  b. Voorkomen van dakopbouwen in de wijk
  c. Bestemmingswijziging voormalige IBM-gebouw
  d. Werkzaamheden Sloterweg
 8. Voorstellen kandidaten voor bestuursfuncties
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag
 11. Bestuurswisseling
 12. Sluiting en afscheidsborrel oud-bestuursleden