Op 24 juli stuurde Marleen de Groot, gebiedsmakelaar Nieuw Sloten van stadsdeel Nieuw-West, een brief naar alle bewoners en leden van Park Haagseweg om haar excuses aan te bieden voor de gang van zaken omtrent het verwijderen van de bamboehagen aan de Louis Armstrongstraat.

Lees de brief