Door het verwijderen van de groene bamboehagen ligt de Louis Armstrongstraat er aan de westzijde nu kaal bij. Zowel de gemeente als bewoners willen graag dat er snel weer beplanting komt. Over de nieuwe beplanting langs de muren heeft er daarom op donderdag 4 oktober opnieuw overleg plaatsgevonden. In een brief van de gemeente aan de bewoners van de 'muuradressen' was aangegeven dat de aanplant zou bestaan uit vuurdoorn (groen en inbraakwerend), met naar keuze vlinderstruik daarvoor.

Als bestuur leek ons dat een goede oplossing om het oorspronkelijke karakter met groene muren terug te krijgen. Van de gemeente waren de gebiedsmakelaar, de gebiedsbeheerder en de afdeling groenvoorziening aanwezig bij het overleg. Vanuit de buurt waren de bewoners van 3 van de 6 'muuradressen' en twee bestuursleden aanwezig. Daarnaast heeft de gebiedsmakelaar met twee andere 'muurbewoners' gesproken over hun voorkeuren. De bewoners spraken in het overleg in grote meerderheid hun voorkeur uit voor een combinatie van vlinderstruiken en hortensia. De afdeling Groenvoorziening zal dit binnenkort zo gaan uitvoeren. Het is op dit moment nog niet bekend of deze combinatie ook langs álle muren zal komen.