Afgelopen september stuurde Vereniging Park Haagseweg een nieuwsbrief naar alle bewoners van onze mooie wijk. Naast antwoorden op de enquête die erin zat, heeft dit een aantal nieuwe leden opgeleverd. Welkom allen!

De enquête is in totaal 38 keer ingevuld. De uitkomst van de enquête is dat er aan vrijwel alle onderwerpen waarde wordt gehecht. Als allerbelangrijkste onderwerpen kwamen contact met de gemeente over openbare ruimte, belangenbehartiging naar de gemeente toe en ontwikkelingen in het kader van leefbaarheid uit de bus. De onderwerpen onder de kopjes Contact onderhouden met de gemeente en Ontwikkelingen in de gaten houden scoren sowieso gemiddeld erg hoog. Hieruit kan geconcludeerd worden dat bewoners deze taken van de vereniging het belangrijkst vinden. Lees hieronder verder voor nog meer uitslagen en wat je kunt doen om mee te helpen.

Opvallend is verder dat van de onderwerpen onder Contact hebben met de bewoners de nieuwsbrief het belangrijkst wordt gevonden. Ook valt op dat een buurtborrel door meer mensen heel belangrijk wordt gevonden dan een buurtfeest, en dat veel mensen hebben aangegeven hiermee te willen helpen. Hier gaan wij als bestuur zeker iets mee doen. Ook duurzaamheid is een belangrijk onderwerp: alle 38 respondenten hebben aangegeven dit belangrijk of heel belangrijk te vinden. Sinds kort is een bewoner van onze wijk 'ambassadeur van duurzaamheid' in een commissie van de gemeente; met hem gaan wij als bestuur binnenkort in gesprek. Onderwerpen zoals paaseieren zoeken en Sint Maarten worden relatief vaak met ‘neutraal’ beoordeeld, wat waarschijnlijk komt door de gemengde samenstelling van onze wijk: voor een deel is dit onderwerp wel interessant en voor een deel niet.

Bekijk hier alle uitkomsten (PDF)

Ook is in de enquête gevraagd naar bewonersinitiatieven. Zo hebben zich een aantal mensen gemeld voor het helpen met de nieuwsbrief, de website, groenonderhoud en de buurtborrel. Nieuwe initiatieven zijn onder andere meedoen met de Tuinendag, meer doen met duurzaamheid en vogelhuisjes in de wijk.

Bijdragen? Help mee!

Wij vinden het hartstikke leuk dat bewoners een bijdrage willen leveren aan allerlei dingen in onze wijk. Een deel van deze mensen heeft bij de enquête zijn adres opgegeven, maar dit heeft niet iedereen gedaan. Bij degenen van wie het adres bekend is zullen wij binnenkort langsgaan. Met de anderen komen wij natuurlijk ook graag in contact. Heeft u laten weten iets te willen doen en daarbij niet uw adres doorgegeven? Neem dan contact op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.!

Tot binnenkort!