Onderstaande mail ontvingen wij van onze gebiedsmakelaar Marleen de Groot:


Geachte bewoners en leden van de Vereniging Park Haagseweg,

In het gebied Nieuw Sloten & Sloten bestaat al sinds een aantal jaren een zg. "Regiegroep". Dit is een groep bewoners die – met ondersteuning vanuit het Huis van de Wijk – 1 x in de 6 weken op de maandagavond van 19 tot 21 uur bijeen komt in het Huis van de Wijk België om de ingediende bewonersinitiatieven uit de beide wijken te beoordelen. De Regiegroep beheert hiervoor een budget van het stadsdeel van zo'n € 42.500,00 van waaruit dergelijke initiatieven ( groot en klein) gefinancierd kunnen worden.

De Regiegroep streeft er naar om telkens een afspiegeling te zijn van de bewoners uit de wijk en daarvoor ziet men ook graag dat zich bewoners melden voor de regiegroep die uit verschillende buurten binnen Nieuw Sloten en Sloten komen. Recent zijn er een paar plekken vrijgekomen in de Regiegroep en heeft men geconstateerd dat het tot op heden nog niet gelukt is een vertegenwoordiger vanuit de Park Haagseweg te verbinden aan deze groep.

Vanuit de Regieroep heeft men mij als gebiedsmakelaar gevraagd of ik het eerste contact wilde leggen tussen u en de coördinator van de Regiegroep, Stefania Maginzali van het Huis van de Wijk België. Mocht u belangstelling hebben voor deze Regiegroep of een keer vrijblijvend een vergadering willen bij wonen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stefania Maginzali.

Met vriendelijke groet,

Marleen de Groot

Gebiedsmakelaar Nieuw Sloten

Stadsdeel Nieuw-West


Enthousiast geworden? Neem snel contact op door een e-mail te sturen naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.