ALV Park Haagseweg
Maandag 8 april 2019 om 20.00 uur
Huis van de Wijk België, Hageland 119

Interesse in het wel en wee van Park Haagseweg en de vereniging? Alle leden zijn van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering!

Let op: de ALV is niet in Radion zoals de afgelopen jaren, maar in het Huis van de Wijk, bij winkelcentrum Belgiëplein.

Nog geen lid? Word lid voor maar 10 euro per jaar!

De agenda:

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Goedkeuring verslag vorige ALV
4. Jaarverslag van de voorzitter
5. Bestuurssamenstelling
6. Financiën
a. Jaarverslag penningmeester
b. Verslag kascommissie
c. Benoeming kascommissie 2019
d. Begroting en contributie 2019
7. Actuele onderwerpen
a. Plannen evenementencommissie
b. Privacybeleid vereniging PHw (zie download onderaan)
c. Ontwikkelingen in duurzaamheid
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag
10. Einde om 22.00 uur

Download het verslag van de ALV van vorig jaar en het concept-privacystatement.