Op dinsdag 4 juni van 19.00 tot 21.00 uur is er voor het gebied De Aker, Sloten en Nieuw Sloten een informatiebijeenkomst over de Nota Parkeermaatregelen van stadsdeel Nieuw-West in Basisschool De Vlaamsche Reus, Hechtelstraat 49 in Nieuw Sloten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie gegeven over de adviesnota en kunnen bewoners vragen stellen.

Stadsdeel Nieuw West heeft een adviesnota geschreven aan het centrale stadsbestuur over de parkeermaatregelen vanaf 2020. In de nota van stadsdeel Nieuw-West staat onder andere dat Park Haagseweg overgaat van 'blauwe zone' naar 'betaald parkeren', ook wel 'fiscaal parkeren' genoemd. In het advies verandert er in de rest van Nieuw Sloten nu niets. Dat gebied wordt wél extra "gemonitord" om te zien of de parkeeroverlast niet gigantisch toeneemt.

De bewoners en/of de bewonersvereniging van Park Haagseweg zijn bij de totstandkoming van de nota niet geraadpleegd.

In de Westerpost heeft een artikel gestaan over de nota, inclusief kaartjes van de gebieden. Zie: https://www.westerpost.nl/inloopavonden-nota-parkeren/
De nota zelf vindt u via: https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/910855/nota_parkeermaatregelen_nieuw-west.pdf

Een beetje achtergrond van de nota van het stadsdeel:

Het handhaven van de regels van een blauwe zone is zeer arbeidsintensief. Dat vergt van de gemeente veel menskracht. Maar als een automobilist in een blauwe zone een parkeerboete krijgt, gaat dat geld niet naar de gemeente, maar naar de staatskas. Handhaven in een blauwe zone kost de gemeente dus alleen maar, en ze ziet daar niets voor terug. Het handhaven van de regels bij betaald parkeren is veel eenvoudiger. Een scanauto doet dat werk heel efficiënt door kentekens te scannen en die te vergelijken met de lijst van kentekens waarvoor een kaartje gekocht is, of op een lijst staan van de uitgegeven parkeervergunningen (en dus niet een lijst van ontheffingen groene zone). En de inkomsten van overtredingen komen ten goede van de gemeentekas. De gemeente zou daar natuurlijk afspraken met het Rijk over kunnen/moeten maken. Maar het is veel makkelijker om de kosten bij de bewoners en hun bezoekers neer te leggen. Dat heeft ook het voordeel dat de gemeente over het vaststellen van de tarieven gaat. En als we kijken naar de afgelopen jaren zijn er altijd redenen om de tarieven weer hoger vast te stellen.