Onderstaand bericht is verstuurd naar de stadsdeelcommissieleden, het stadsdeelbestuurssecretariaat en onze gebiedsmakelaar over de Nota Parkeermaatregelen, waarin wordt voorgesteld in Park Haagseweg betaald parkeren in te voeren:

-------------------------

Aan de Stadsdeelcommissie Nieuw-West


Op 4 juni 2019 was er een informatiebijeenkomst over de Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West. Dat is een week voor uw bijeenkomst om te beslissen over de vaststelling van deze nota.
Een voor ons als bewonersvereniging Park Haagseweg opvallend onderdeel is dat de blauwe zone in Park Haagseweg wordt opgeheven en dat daarvoor in de plaats fiscaal parkeren wordt ingevoerd.

Nog veel opvallender vinden wij dat de bewoners en de bewonersvereniging Park Haagseweg bij deze besluitvorming in het geheel niet is betrokken. Terwijl wij toch de ervaringsdeskundigen zijn en er in Park Haagseweg op dit moment een heel gedifferentieerd parkeerregime heerst. Daarvan is in de nota niets terug te vinden. De nota is voor de situatie in Park Haagseweg onvolledig en bevat ook foute informatie. Wij hebben als bewonersvereniging regelmatig contact met ambtenaren, maar in dit geval heeft men ons niet betrokken, of willen betrekken. Voor een stadsdeel dat zelf in zijn nota schrijft op basis van participatie en gebiedskennis zoveel als mogelijk met draagvlak rekening te houden lijkt mij dat een hele vreemde en niet wenselijke zaak.

Er zijn vele zaken waar je als bewoner anders tegenaan kan kijken dan u doet. De belangrijkste vinden wij dat in de nota aan de ene kant wordt gezegd, dat parkeerdruk in de middag van boven de 90% problematisch is en aan de andere kant Park Haagseweg, met een parkeerdruk in de middag van tussen de 39 en 48% in de middag (op 4 middagen de afgelopen 2 weken door mij geturfd en volledig in overeenstemming met uw eigen bijlagen), fiscaal moet gaan parkeren. Daar komt bij dat de overlast in Park Haagseweg juist zal ontstaan door betaald parkeren: voor veel bedrijven en hun werknemers (de eventuele voornaamste “vreemdparkeerders” in onze wijk) zullen de kosten van betaald parkeren juist geen probleem zijn, wat ertoe kan leiden dat de parkeerdruk in onze wijk juist hoger zal worden dan deze nu is.

Op basis van in het kort geformuleerde eerste overwegingen/argumenten – vanwege de geringe tijd die ons beschikbaar is zonder uitgebreide raadpleging van onze leden en/of bewoners – verzoeken wij u op dit moment geen beslissing te nemen over de parkeermaatregelen in Park Haagseweg, maar eerst met de betrokken ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,

Tom de Kool
Voorzitter bewonersvereniging Park Haagseweg