Bekijk hier de volledige uitslag van de enquête onder bewoners van Park Haagseweg over het plan van de gemeente om betaald parkeren in te voeren: Uitkomsten Enquête Betaald Parkeren Park Haagseweg

De belangrijkste resultaten:

  • In totaal hebben maar liefst 180 bewoners van Park Haagseweg de moeite genomen om de enquête over het betaald parkeren in de wijk te beantwoorden.
  • In totaal zijn 148 respondenten, 82,3%, (heel erg) tegen de geplande invoering van betaald parkeren in plaats van de blauwe zone in onze wijk.
  • Van de respondenten wil 21,2% zelf actie ondernemen om hun mening aan de gemeente kenbaar te maken. Daarvan wil 63,2% graag ondersteuning van de bewonersvereniging.
  • Naar aanleiding van de enquête hebben 7 respondenten zich aangemeld als nieuw lid van de Vereniging Park Haagseweg. Welkom!

Samenvattend kunnen we stellen dat het onderwerp heel erg leeft in onze wijk en dat de enquête succesvol is geweest.

Met een deel van de bewoners die hadden aangegeven actie te willen ondernemen, gaan we binnenkort om tafel om te bespreken wat we gezamenlijk kunnen doen.