Wij hebben als bewonersvereniging Park Haagseweg begin december 2019 de bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West de uitslag van de enquête in onze wijk over het afschaffen van de blauwe zone toegestuurd. In antwoord daarop ontvingen wij een brief, waarin het stadsdeel aangeeft met de bewoners van onze wijk in gesprek te willen. Lees de brief.

Wij zijn daar natuurlijk blij mee. In ons antwoord hebben wij erop gewezen dat wij hier begin juni 2019 in onze Zienswijze bij de behandeling van de Nota Parkeermaatregelen Nieuw-West al om gevraagd hadden. Samengevat vinden wij het een goed idee wanneer het stadsdeel in haar rol van ‘ogen en oren’ van het gemeentebestuur met de bewoners van onze wijk in een openbare bijeenkomst in gesprek gaat. Vooral ook omdat er blijkens de enquête grote onvrede in de wijk bestaat over het handelen van het stadsdeelbestuur en datzelfde bestuur in de brief al aangeeft zich niet in dat beeld te herkennen. Als bewonersvereniging willen we graag meedenken over de inhoud van deze bijeenkomst. Zie voor deze brief hier.