Archief

Het archief van Park Haagse Weg

Bij het 25-jarig bestaan van de wijk Park Haagseweg in 2016 is een boek uitgebracht over de historie van de wijk. Het eerste exemplaar is tijdens het jubileumfeest overhandigd aan stadsdeelvoorzitter Achmed Baâdoud.

boekpwh2.jpg

Dit relaas is leuk om te hebben als bewoner. Er staan interviews in met bewoners, talloze foto's van toen en nu en veel cijfers en wetenswaardigheden over de buurt. Ook is het boekje heel geschikt om aan huiszoekenden te laten zien. Het kan een aansporing voor hen zijn om juist hier te komen wonen. De verkoop van een huis in deze buurt is al niet moeilijk, laat staan met zo’n mooi naslagwerk erbij.

In 2016 hebben alle leden dit boekwerk gratis ontvangen als waardering voor hun lidmaatschap. Er zijn nog een aantal boeken over. Daarom heeft het bestuur besloten onze historie aan nieuwe leden als welkomstgeschenk aan te bieden als zij lid worden voor twee jaar. Nog geen lid? Word nu lid voor 2 jaar en betaal €20,-.

Het boek bestellen zonder lid te worden kan ook, door € 12,50 over te maken naar rekeningnummer NL82 INGB 0003 3220 55 t.n.v. Vereniging Park Haagseweg, met vermelding van naam en adres.

 

In de Park Haagseweg is er naast een bestuur ook een activiteitencommissie. De commissie heeft een wisselende samenstelling. De leden geven zelf aan hoeveel tijd en energie ze aan welke activiteiten willen besteden.

De activiteitencommissie probeert de mensen uit de wijk met elkaar in contact te laten komen. We hebben door de jaren heen een aantal tradities gecreëerd, zoals het paaseieren zoeken met Pasen, zwerfvuil prikken en de buurtborrel. Daarnaast proberen we nieuwe activiteiten te organiseren voor jong en oud (walk-in diner, spelletjesavond).

We kunnen altijd versterking en nieuwe ideeën gebruiken. Dus heb je een leuk idee, kom naar de commissie en we helpen je om je activiteit samen te organiseren.

Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. als je de commissie wil versterken of een leuk idee hebt.

U wordt lid door overmaking van € 10 op rekeningnummer NL82 INGB 0003322055 t.n.v. Vereniging Park Haagseweg Amsterdam, onder vermeldig van uw straat en huisnummer, anders weten wij niet welk adres het betreft. De contributie wordt jaarlijks geheven.

Een tip: als u bankiert via internet, maak dan een jaarlijks terugkomende overschrijving van uw contributiebetaling. Graag de afschrijvingsdatum op 31 maart zetten, dan kan een eventuele contributiewijziging vanuit de ALV nog worden meegenomen.

Verleden
Bewonersvereniging Park Haagseweg is in 1991 opgericht als een belangenvereniging voor de kopers van de laagbouw woningen. Statutair heten wij daarom nog steeds een Kopersvereniging. In het begin konden wij zo bij de oplevering van de woningen belangen veilig stellen naar projectontwikkelaar en aannemer. Later bleek de vereniging nuttig om met name de grotere uitgaven te coördineren, zoals bijvoorbeeld vervanging van cv ketels, schilderwerk, onderhoud schuifpuien, vervanging dakbedekking. Een grote actie waarmee alle bewoners van de patiowoningen te maken kregen was de uitgifte in erfpacht van de parkeerplaatsen.

Heden
De noodzaak tot coördinatie van de grotere onderhoud- en vervangingszaken is langzamerhand afgenomen. Dat komt omdat in de loop der tijd aanschaf en onderhoud in verschillende jaren zijn gedaan, waardoor er minder momenten zijn dat veel bewoners iets tegelijkertijd willen laten uitvoeren. In 2012 liep de coördinatie van de kleurstelling bij het schilderwerk van de gevels in onze woonwijk. In 2013 was er sprake van een wijziging van het bestemmingsplan met de mogelijkheid om dakopbouwen op de patiowoningen te realiseren. Samen met de architect van onze wijk en in overleg met het stadsdeel Nieuw-West is een oplossing gevonden waar zowel voor- als tegenstanders zich in kunnen vinden. Het bestuur blijft de intermediaire functie naar de verschillende geledingen van het stadsdeel belangrijk vinden.
De vereniging kent verder een aantal vaste sociale activiteiten in de wijk, zoals het organiseren van het paaseieren zoeken en Sint Maarten speciaal voor de (kleinere) kinderen, en het buurtfeest in september. Verder zorgen wij voor de plaatsing en verlichting van de jaarlijkse kerstboom. Ook beheren wij de website en hebben een aantal zaken aangeschaft die door leden gebruikt kunnen worden, zoals een ladder, hogedrukreiniger en heggenschaar.

Toekomst
De activiteiten in het heden zijn voldoende reden om de vereniging in stand te houden. Het bestuur vindt het belangrijk voor de belangen van haar bewoners op te komen wanneer er nieuwe zaken gaan spelen. Zo speelde in 2016 en 2017 de bebouwing op het voormalige terrein van de politieschool (Route 1066), met een ontsluiting van onze woonwijk via een nieuw aan te leggen fietspad. Bij dit soort zaken is het belangrijk dat een vereniging de vinger aan de beleidspols houdt, op tijd de medebewoners inlicht, en meningsvorming organiseert.

Uw mening?
Graag zien wij ook uw mening tegemoet. Heeft de vereniging voldoende bestaansrecht? Bent u de vereniging dankbaar? Mist u iets waar wij nog niet aan gedacht hebben? Neem contact met ons op.

Je kunt als lid bij de vereniging materialen lenen. Op dit moment heeft de vereniging een ladder (voor op de daken of in de vides) voor algemeen gebruik.

Je kunt deze ladder kosteloos lenen, als je kunt laten zien dat je lid bent. Uiteraard verwachten wij dat je deze schoon inlevert na gebruik.

De ladder is te lenen via onze secretaris Marloes de Jong, Charlie Parkerstraat 20, of via Gerard Diependaal, Charlie Parkerstraat 1.

Page 1 of 2