Nieuws

Het bestuurlijk stelsel is de manier waarop de stad wordt bestuurd door de gemeenteraad, het college van B en W en de bestuurscommissies van de stadsdelen. De gemeente Amsterdam organiseert binnenkort een inspraakronde over de plannen voor de verbetering van het bestuurlijk stelsel.

In januari dit jaar stond het advies hierover van stadsdeelcommissie Nieuw-West aan het centrale bestuur van Amsterdam op hun politieke agenda. Onze voorzitter heeft tijdens die bijeenkomst gebruikgemaakt van de inspraakmogelijkheid en namens onze vereniging laten weten wat voor ons als bewoners het probleem van het functioneren van de stadsdeelcommissie in Nieuw-West is. Hieronder de tekst: 

Read more ...

Eerder hebben wij een opzet gedeeld voor onze reactie op de projectnota voor het Schinkelkwartier. Lees de nota (PDF, 77 pagina's), bekijk meer informatie of samenvattende filmpjes. We hebben ontzettend veel waardevolle feedback ontvangen en op basis daarvan onze tekst voor de inspraak aangepast. Hieronder de definitieve reactie die naar de projectgroep is gestuurd:

Read more ...

De wethouder van Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, Sharon Dijksma, schreef eind juni een brief over betaald parkeren in Nieuw-West aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Nieuw-West. Daarin staat dat, als het aan B&W van Amsterdam ligt, betaald parkeren in elk geval tot half 2021 buiten Park Haagseweg blijft. Download hier de hele brief: Beantwoording advies DB NW parkeren Nieuw-West (zie vooral pagina 3).

Waarschijnlijk zal de Westerpost hier volgende week een artikel aan wijden. Wij zullen na de zomervakantie in onze nieuwsbrief verslag doen van de ontwikkelingen.

Ook bij AT5 is hier iets over te lezen: https://www.at5.nl/artikelen/203041/stadsbestuur-wil-blauwe-zones-in-osdorp-slotervaart-en-sloten-behouden