Nieuws

Recent hebben zich een paar inbraken voorgedaan in onze wijk. Daarnaast zijn ook pogingen gedaan om binnen te komen. De buurtvereniging is bij deze adressen nagegaan wat er precies is gebeurd en hoe dit voorkomen had kunnen worden. Wij kunnen hierover het volgende melden:

Methode 1: Hierbij werd de zogenaamde “kerntrekmethode" gebruikt. Met een soort kurkentrekker wordt een schroef in de cilinder van een deurslot gedraaid waarna de cilinder naar buiten wordt getrokken.

Oplossing: Anti-kerntrekbeslag monteren.

Methode 2: Forceren keukenraam. Het keukenraam werd met een stevige schroevendraaier of koevoet op de vergrendelingspunten aan de sluitkant geforceerd. Dit is niet alleen een brute methode, maar ook brutaal. Je bent immers in zicht van iedereen die langsloopt of van de overburen die uit het raam kijken.

Oplossing: Secustrip aanbrengen. Een secustrip zit al met dezelfde reden op veel buitendeuren, maar is nu blijkbaar ook nodig op onze keukenramen.

Laten aanbrengen?

Een paar jaar geleden is al voorlichting geweest vanuit de gemeente over de kerntrekmethode. Wij hebben hier toen ook aandacht aan besteed. Aanwezig was toen ook de firma Enorm, Burgemeester De Vlugtlaan 29-31 (nu PartsNL Amsterdam). Deze firma kunnen wij aanraden voor het laten aanbrengen van alle soorten beveiliging. Zij zijn telefonisch te bereiken op nr. 020 6131301. Hun beveiligingsmedewerker heet Raymond Berkhout.

Deze firma rekent de volgende prijzen incl. voorrijkosten en btw:

  • Levering en montage Secustrip plus op de opengaande kant van het keukenraam: € 105
  • Levering en montage Secustrip plus op de voordeur: € 135 (standaard situatie zonder aanpassing i.v.m. breder beslag)
  • Levering en montage kerntrekbeslag op de voordeur: € 130 – 175 (afhankelijk van het bestaande beslag)
  • Levering en montage Fuhr anti-inbraakbeslag (bijzetslot) aan de binnenkant: € 75

Deze prijzen gelden per artikel. Bij meer dan 1 artikel vervallen de voorrijkosten op de volgende artikelen.

Ook levering en montage op meer dan één adres kan nog een korting opleveren. Leden van onze vereniging kunnen daarom vóór het einde van de maand februari bij ons aangeven of zij bovengenoemde beveiliging willen laten aanbrengen. Men kan dan ook gelijk advies vragen over de beveiliging van schuiframen en schuifpui.

Wilt u hieraan meedoen? Stuur dan een mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en geef aan wat u wilt, op welk adres en vermeld ook uw telefoonnummer. Het bestuur zal dan een en ander coördineren.

 

De aanvraag voor een eerste dakopbouw op een woning die niet aan de zuidkant van de Billie Holiday- of de Boy Edgarstraat ligt, is eind januari door onze gemeente afgewezen. De handtekeningenactie van de achterliggende buren heeft 235 ondertekende formulieren opgeleverd, waarbij niet eens alle bewoners van de wijk waren benaderd.

Technisch gezien waren aanvullende bezonningsstudies en architectonische argumenten, ondersteund door de architect van onze wijk, gronden voor deze afwijzing. De vergroting van het woongenot bij de aanvragers weegt ook niet op tegen de nadelen voor de direct omwonenden.

In dit traject is vanuit de Vereniging Park Haagseweg ook een brief uitgegaan naar de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening om dit soort aanvragen in de toekomst niet-ontvankelijk te verklaren.

Naar aanleiding van een aantal inbraken (en pogingen hiertoe) in de wijk rond de feestdagen, willen wij graag wat informatie en tips delen.

De wijkagent van Nieuw West Zuid, waar onze wijk onder valt, is Laura Engelsman. Zij is te bereiken per e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch via het algemene politienummer 0900-8844. Meer informatie

Buurtapp

De PHw-buurtapp is in het leven geroepen om elkaar snel en accuraat te informeren over zaken die in de wijk plaatsvinden op het gebied van veiligheid en informatie. Ben je nog geen lid, wil je je partner of iemand anders uit de wijk aanmelden? Mail je voor- en achternaam, straatnaam en huisnummer en mobiele telefoonnummer naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Op 20 november jl. was er in het Dutch Design Hotel Artemis een bijeenkomst voor bewoners en werkenden in de directe omgeving van het voormalige IBM Dynatos-pand. Dit is het bakstenen pand op de hoek Sloterweg – Johan Huizingalaan, naast Hotel Artemis.

UPDATE 3 JANUARI 2018: Op 3 januari is het ontwerpbesluit gepubliceerd, zie Ontwerpbesluit omgevingsvergunning David Ricardostraat 2-4. Het is mogelijk hiertegen een zienswijze in te dienen. Let op: dit is géén bezwaar, de bezwaarperiode is nog niet ingegaan.

Eerder dit jaar is het pand gekocht door Ricardo Residences B.V., met als doel de inmiddels leeggekomen kantoorruimtes om te bouwen naar appartementen. Ricardo Residences, architectenbureau Van Wilsum van Loon, Landschapsarchitect Baljon en de gemeente Amsterdam waren op deze bijeenkomst om geïnteresseerden te informeren.

Twee van onze bestuursleden waren ook aanwezig en zijn het volgende te weten gekomen:

  • Er worden in totaal 365 huurappartementen van verschillende groottes gecreëerd in het gebouw. Omdat er al bij de bouw van het pand rekening mee is gehouden dat de functie ervan ooit zou veranderen (het zogenaamde ‘cradle to cradle’-concept), kan optimaal gebruik worden gemaakt van de basisopzet van het gebouw.
  • De bestaande installatieruimte op de laagbouw (zesde verdieping), wordt vervangen door een volwaardige woonverdieping. Ook bij de hoogbouw zullen de opbouwinstallaties op het dak worden verwijderd (dertiende verdieping) en zal deze verdieping worden vervangen door een volwaardige woonverdieping, met één extra laag eraan toegevoegd (de veertiende verdieping). Het gebouw zal hierdoor op de hoogbouw één verdieping hoger worden dan de nu aanwezige installatieverdieping. Uitgevoerde bezonningsstudies zouden uitwijzen dat deze verhoging niet zorgt voor minder zonuren in de tuinen van de huizen aan de Boy Edgarstraat of voor de bewoners van de flat aan de Duke Ellingtonstraat.
  • De vergunningen zijn aangevraagd bij de gemeente. Naar verwachting zijn de appartementen begin 2020 gereed, waarbij tegelijkertijd door de gemeente ook de openbare ruimte zal worden aangepast. Medio 2020 zal het hele project afgerond zijn.

Ontwerptekeningen van het pand vindt u onderaan dit nieuwsbericht (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel). Woont u in de buurt van het voormalige IBM Dynatos-pand en heeft u nog vragen of opmerkingen? Mail naar bestuur@parkhaagseweg of spreek Henri Krop of Marloes de Jong aan.

    

 

    

Zie ook het vorige bericht hierover: Stand van zaken herinrichting groenstrook Sloterweg

Na de inspraakavond op 16 oktober jl. heeft De Alliantie alle wensen van de bewoners van de Billie Holidaystraat genoteerd met betrekking tot de herinrichting van de groenstrook bij de Sloterweg ter hoogte van de Billie Holidaystraat. 

De Alliantie heeft alle opmerkingen van de bewoners voorgelegd aan de gemeente Amsterdam (afdeling Beheer en Onderhoud), waaronder ook de bomen die maximaal 6 meter hoog worden. Helaas heeft de gemeente niet aan deze wens voldaan. Per brief heeft De Alliantie op 14 november aan de bewoners laten weten dat het oorspronkelijke type boom uit het ontwerpvoorstel niet zal veranderen (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel; het gaat om het gedeelte tussen het water en het fiets-/voetpad, de andere beplanting is al aanwezig). Bomen die niet groter worden dan 5 à 6 meter, zijn niet van het type boom dat gemeente Amsterdam langs de Sloterweg wenst. Daarnaast geeft de gemeente aan dat er voorheen bomen stonden die veel hoger waren en kunnen worden dan het type boom dat nu gekozen is (een kleine variant van de els, met een ‘halfopen kroonstructuur en piramidaal kroonvorm’ in de woorden van De Alliantie).

Dit vinden wij natuurlijk erg jammer. Bovendien is het laatste argument van de gemeente geen sterk argument, aangezien de bewoners van het Billie Holidaystraat juist graag lagere bomen willen dan er stonden.