Nieuws

Op 16 oktober vond er in Manege De Ruif aan de Sloterweg een inspraakavond plaats over de herinrichting van de groenstrook aan de Sloterweg. Bewoners van de Billie Holidaystraat en het bestuur van de Vereniging Park Haagseweg waren hiervoor uitgenodigd door de Alliantie.

Op dit moment is de Sloterweg opgebroken ter hoogte van de Billie Holidaystraat en de manege. Eerder zijn al de bomen tegenover de Billie Holidaystraat gekapt. Dit alles heeft te maken met de aansluiting van de nieuwe wijk Route 1066 op de riolering. De weg zal nog tot ongeveer eind november afgesloten zijn. Daarna wordt begonnen met het planten van bomen en struiken.

Tijdens de inspraakavond heeft de Alliantie het voorlopige plan voor de herinrichting van de groenstrook getoond, waarop de bewoners konden reageren. Het plan is te zien in de afbeelding hieronder (afbeelding zichtbaar bij openen nieuwsbericht, klik op de titel); het gaat alleen om het gedeelte tussen het water en het fiets-/voetpad, de andere beplanting is al aanwezig. In het voorlopige plan worden onder andere aan het water achter de Billie Holidaystraat bomen geplant die 6 tot 10 meter hoog kunnen worden.

De aanwezige bewoners wilden met name hierover inspraak. Zij zijn bang dat zij met zulke hoge bomen geen zon in hun tuin hebben. Hun voorkeur gaat daarom uit naar bomen die maximaal 6 meter hoog worden. Deze wens is genoteerd. Andere suggesties van bewoners zijn ook genoteerd, zoals het uitbaggeren van de sloot achter de Billie Holidaystraat en het uitvoeren van een bezonningsstudie met verschillende boomhoogtes. De Alliantie neemt deze opmerkingen mee in het nieuwe plan, maar kan vanzelfsprekend geen beloftes doen.

Als er nieuwe informatie is, zal het bestuur dit laten weten.

PAS OP !

Een bericht van buurtbewoner Remco, werkzaam bij de politie Amsterdam:

Vandaag 3 juli rond 16.30 uur zag ik dat een Ford transit met Engels kenteken in de Louis Armstrongstraat stond. Buiten de auto zag ik 4 mannen staan die bij een buurtbewoner hadden aangebeld. Later vroeg ik de bewoner wat de mannen wilden. Het bleek dat ze voor € 300 het dak wilden reinigen. De bewoner vertrouwde het niet en dat klopt, want dit zijn oplichters die in heel Amsterdam actief zijn. Het kenteken heb ik niet. Als je op het aanbod ingaat kost het je duizenden euro's.


Heeft u meer informatie, graag mailen naar het This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


U bent dus gewaarschuwd !

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Antwoord van de gemeente op de vraag van het bestuur naar de recente bomenkap aan de Sloterweg:

"Aan de Sloterweg is op het voormalige terrein van de politieschool een nieuwbouwlocatie gerealiseerd. Deze nieuwe woningen dienen te worden aangesloten op de nutsvoorzieningen waaronder de riolering. Voor de aanleg van deze riolering heeft Waternet meerdere tracé voorstellen ingediend. In overleg is voor het meest gunstige tracé gekozen. Schade aan het openbaar groen was helaas onvermijdelijk. Voor de gerooide bomen is een herplant-plicht opgelegd. Na afronding van de werkzaamheden zal de kruidenvegetatie tussen de solitaire heesters vanzelf terugkeren."

 

In maart 2013 stemden de Eerste en Tweede Kamer in met het wetsvoorstel om de WOZ-waarden van woningen openbaar te maken. Vanaf 1 oktober 2016 moesten de WOZ-waarden van de woningen in alle 390 Nederlandse gemeenten openbaar zijn en te raadplegen via een WOZ-viewer. Veel gemeenten liepen achter maar inmiddels zijn voor onze wijk de WOZ waarden vanaf 1-1-2015 te raadplegen.

https://www.wozwaardeloket.nl

Gebruiksaanwijzing: Tik linksboven bij Locatie de postcode in en klik op “zoeken”.
Klik op de betreffende woning; rechts komen de gegevens.

Op 6 maart 2017 zal de Vereniging Park Haagseweg haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) houden, evenals vorig jaar in de 'Grote Zaal' van Radion, waar ook onze 25-jarige jubileumborrel werd gehouden. Voordien zal o.a. hier op de website ook de agenda voor die vergadering nog gepubliceerd worden." 

De agenda