De vereniging

Verleden
Bewonersvereniging Park Haagseweg is in 1991 opgericht als een belangenvereniging voor de kopers van de laagbouw woningen. Statutair heten wij daarom nog steeds een Kopersvereniging. In het begin konden wij zo bij de oplevering van de woningen belangen veilig stellen naar projectontwikkelaar en aannemer. Later bleek de vereniging nuttig om met name de grotere uitgaven te coördineren, zoals bijvoorbeeld vervanging van cv ketels, schilderwerk, onderhoud schuifpuien, vervanging dakbedekking. Een grote actie waarmee alle bewoners van de patiowoningen te maken kregen was de uitgifte in erfpacht van de parkeerplaatsen.

Heden
De noodzaak tot coördinatie van de grotere onderhoud- en vervangingszaken is langzamerhand afgenomen. Dat komt omdat in de loop der tijd aanschaf en onderhoud in verschillende jaren zijn gedaan, waardoor er minder momenten zijn dat veel bewoners iets tegelijkertijd willen laten uitvoeren. In 2012 liep de coördinatie van de kleurstelling bij het schilderwerk van de gevels in onze woonwijk. In 2013 was er sprake van een wijziging van het bestemmingsplan met de mogelijkheid om dakopbouwen op de patiowoningen te realiseren. Samen met de architect van onze wijk en in overleg met het stadsdeel Nieuw-West is een oplossing gevonden waar zowel voor- als tegenstanders zich in kunnen vinden. Het bestuur blijft de intermediaire functie naar de verschillende geledingen van het stadsdeel belangrijk vinden.
De vereniging kent verder een aantal vaste sociale activiteiten in de wijk, zoals het organiseren van het paaseieren zoeken en Sint Maarten speciaal voor de (kleinere) kinderen, en het buurtfeest in september. Verder zorgen wij voor de plaatsing en verlichting van de jaarlijkse kerstboom. Ook beheren wij de website en hebben een aantal zaken aangeschaft die door leden gebruikt kunnen worden, zoals een ladder, hogedrukreiniger en heggenschaar.

Toekomst
De activiteiten in het heden zijn voldoende reden om de vereniging in stand te houden. Het bestuur vindt het belangrijk voor de belangen van haar bewoners op te komen wanneer er nieuwe zaken gaan spelen. Zo speelde in 2016 en 2017 de bebouwing op het voormalige terrein van de politieschool (Route 1066), met een ontsluiting van onze woonwijk via een nieuw aan te leggen fietspad. Bij dit soort zaken is het belangrijk dat een vereniging de vinger aan de beleidspols houdt, op tijd de medebewoners inlicht, en meningsvorming organiseert.

Uw mening?
Graag zien wij ook uw mening tegemoet. Heeft de vereniging voldoende bestaansrecht? Bent u de vereniging dankbaar? Mist u iets waar wij nog niet aan gedacht hebben? Neem contact met ons op.